Det här är Koneo

Vi gör IT enklare, vi bryr oss och vi finns alltid nära. Det är vårt löfte till våra kunder.

Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar, vår ambition är att göra IT enklare för våra kunder.

Vi erbjuder lösningar som passar just dig.
Vi är övertygade om att du som kund uppskattar en leverantör som har ett helhetserbjudande inom IT och som tar ansvar för både IT- och dokumentlösningar. Vi vill att din IT-miljö ska fungera och du ska ha nära till personlig service. Vi vill att du ska känna dig trygg med både teknisk lösning och driftsekonomi.

Vi finns nära dig. Och över hela landet.
Koneo finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Vår ambition är att vara den bästa leverantören av IT på alla de platser i landet där vi finns. Dessutom kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster.

Lite historia om Koneo Visby…

Föregångarna till Koneo Visby är företagen BRS Office AB och Intron Service AB som startades redan 1987 respektive 1989. År 1995 startades webbhotellet Gotlandica för att tillgodose ett nyligen tillkommet behov av att publicera information på Internet och att koppla upp sig via modem.
1998 köpte Intron Service AB verksamheten och investerade för expansion.

2001 gick företagen Intron Service AB och BRS AB tillsammans och bildade det gemensamma bolaget BRS-Intron AB. 2002 gick företaget med i Koneokedjan och slutligen 2008 blev kontoret uppköpt och är sedan dess ett helägt bolag av Koneo AB.

Serverhallen

Koneo Visby erhåller Internetkapacitet genom flera olika trafikvägar till och från Gotland. Våra system har en tillgänglighet bättre än 99,99%.
Vi har hög driftsäkerhet och kapacitet genom att vi har ett eget autonomt system mot Internet. Vi har avtal för trafikutbyte med andra operatörer och har egna oberoende IP-nät.

Våra datorhallar är inbrottsskyddade, larmade, och klimatreglerade. De är även utrustade med elektronisk brandsläckning, behörighetskontroll, och reservkraft i form av UPS och dieselverk. Systemen övervakas dygnet om, året runt.

www.koneo.se/visby